Medlemskontingent kr 500,-
Kjøp av båtplass 7,3m kr 12000,-
Kjøp av båtplass 8,3m kr 14000,-
Kjøp av båtplass 10,0m kr 17000,-
Annet ønske avtales med havnesjefen.
Ved foreningens gjenkjøp trekkes et fradrag på kr 3000,-