Priser for brukere som ikke er medlemmer
Dette avtales med havnesjefen og forskuddsbetales.
Tilgang til utrigger i et antall  uker pr uke kr 500,-
Tilgang til utrigger i et antall måneder pr mnd kr 1500,-
Tilgang til utrigger i et helt år pr år kr 3500-
Vinterlagring uten strøm kr 1000,-
Gjesteplass etter henvisning inkludert strøm pr døgn kr 100,-
Bruk av utsettingsrampe pr gang kr 50,-