Kamera

Det er montert et webkamera i småbåthavna.